buon compleanno sofia 3 anni

di | 9 Gennaio 2021

in praxi ), auch als faktisch („in Wirklichkeit“) bezeichnet. De facto (z łac., czyt. Evlilikten, devletler hukukuna kadar birçok konuda kullanılır. De facto is a phrase from the Latin language that means "in fact" or "in practice". de fakto), w rzeczywistości – faktycznie, w rzeczywistości, w praktyce, rzeczywiście, w przeciwieństwie do prognoz lub zamierzeń; w języku prawniczym przeciwstawne do de iure. De facto (pronúncia: [deː ˈfaktoː] [1]) é uma expressão latina que significa "na prática", tendo como expressão antónima a de jure, que significa "pela lei" ou "na teoria".Esta difere do advérbio comum corrente do português e espanhol "de facto/de fato" pelo seu significado jurídico. De facto (lot. De fakto (lat. Výraz „firma de iure existuje, ale de facto neexistuje“ znamená, že firma existuje iba formálne, bez sídla, budovy a pod. De facto (ladina keeles 'tegelikult', 'faktiliselt') tähendab midagi tegelikkuses eksisteerivat või toimunut, mis aga pole seadusega kinnistatud või fikseeritud. Förslag: Kontrollera din stavning. Fraza ta bywa również stosowana do wzmocnienia znaczenia zdania jako figura stylistyczna.. Zobacz też. De facto je latinský výraz vyjadřující „ve skutečnosti“ nebo „v praxi“. De Facto's general style was instrumental dub, influenced by the heady sounds of the likes of King Tubby and Lee "Scratch" Perry.However they also dabbled in electronica, Latin and salsa music, and jazz fusion.The band's writing process was largely improvisational, based on an exchange of ideas using drum and bass rhythms as the songs' spines. De facto kan syfta på: . De facto je latinský výraz znamenajúci „v skutočnosti“ alebo „prakticky“. 데 팍토(라틴어: De facto)는 사실상의 의미로 쓰이는 표현으로, 법적으로 공인된 사항이 아니더라도 실제 존재하는 사례를 가리키는 말이다. Det er som modsætning til de jure ("ved lov") indenfor jura, forvaltning eller teknik (f.eks. De Facto: Információk: Eredet: Magyarország: Aktív évek: 1996 – napjainkig (2007-től 2015-ig inaktív) Műfaj: Rock: Tagok: Tóth Gyula Horváth István Hary Attila Bangha Tamás Kocsis István: A De Facto weboldala: A De Facto egy magyar rock együttes, amely 1996-ban alakult. De facto er et latinsk uttrykk som betyr «faktisk», «i virkeligheten» eller «i praksis». Dalam hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktik yang sudah terjadi, meski hal tersebut tidak diakui secara resmi di mata hukum. Kasutatakse enamasti siis, kui peale faktide on vajadus arvestada veel ka teistsuguste (juriidiliste, näiliste vms) aspektidega. Jeho opakom je výraz de iure (podľa práva).. Príklady. De facto er det motsatte av de jure som betyr «etter lov». De facto is 'n Latynse uitdrukking wat "feitlik", "in praktyk" of "volgens gebruik" beteken wat nie uitdruklik in die wet voorgeskryf word nie. Prova med förslagen nedan eller ange en ny fråga. De facto [1] es una locución latina que significa literalmente «de hecho», esto es, por la fuerza de los hechos, aunque carezca de reconocimiento jurídico. A de facto (latin: ’tényszerűen’, ’a tények felől nézve’) jogi kifejezés, melynek szabad fordítása körülbelül „gyakorlatilag” vagy „gyakorlatban”, párja a de jure kifejezésnek, ami viszont azt jelenti: ’a jogi helyzet szerint’. de iure; Bibliografia. De jure (in der klassischen lateinischen Form de iure) ist ein lateinischer Ausdruck für „laut Gesetz, rechtlich betrachtet (nach geltendem Recht), legal, offiziell, amtlich“; de facto ist der lateinische Ausdruck für „nach Tatsachen, nach Lage der Dinge, in der Praxis, tatsächlich“ (vgl.in praxi), auch als faktisch („in Wirklichkeit“) bezeichnet. Vi hittade inga resultat för: De facto wikipedia. Testa att ställa en fråga på Yahoo Svar ; Inställningar; Hjälp; A de facto embassy is an office or organisation that serves de facto as an embassy in the absence of normal or official diplomatic relations among countries, usually to represent nations which lack full diplomatic recognition, regions or dependencies of countries, or territories over which sovereignty is disputed. De facto dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti "pada kenyataannya (fakta)" atau "pada praktiknya". Alternative forms []. Autonoma administrationen av norra och östra Syrien (NES) [2] [3], ofta kallat Rojava, är en de facto autonom region i nordöstra Syrien.Regionen delar gräns med Turkiet, Irak och syriska områden kontrollerade av diverse fraktioner, varav Assadregimen numera kontrollerar de flesta områdena söder om regionen. In some cases, diplomatic immunity and extraterritoriality may be granted. De facto is Latijn voor "in feite" of "in de praktijk". De facto (/ d i ˈ f æ k t oʊ /, / d eɪ-/, tiếng Latinh: [deːˈfaktoː]) hay thá»±c quyền, quyền lá»±c thá»±c tế, quyền thá»±c tế là một thành ngữ trong tiếng Latinh có nghÄ©a là "trên thá»±c tế" hay "theo thông lệ". En liknande möjlighet finns idag genom bestämmelsen om … De jure (in der klassischen lateinischen Form de iure) ist ein lateinischer Ausdruck für „laut Gesetz, rechtlich betrachtet (nach geltendem Recht), legal, offiziell, amtlich“; de facto ist der lateinische Ausdruck für „nach Tatsachen, nach Lage der Dinge, in der Praxis, tatsächlich“ (vgl. de facto (plural de factos) (Australia, New Zealand) A legally undeclared spouse; a partner in a spousal relationship which is not officially declared as a marriage, comparable to a common law husband or wife.1984, Sotirios Sarantakos, Living Together in Australia, page 141, de facto) je latinski izraz koji znači "činjenično" ili "u praksi".Obično se koristi kao suprotnost izrazu de jure (lat. Diar jin stäänt di ütjdruk de jure, det mest so föl üs amtelk Flook lunen haa en "de facto"-amtsspriak, uk wan det nochhuaren so fäästlaanj as. La locuzione è spesso usata in contrapposizione a de iure, che significa "di diritto", "per legge".. Hi woort brükt, wan am sai wal, dat at wat jaft, wat eegentelk so ei föörsen as. En de facto-flykting var enligt 1989 års utlänningslag en utlänning som trots att den inte är flykting enligt flyktingkonventionen inte vill återvända till sitt hemland på grund av de politiska förhållanden som råder där, till exempel krig. defacto (Australian); Descendants []. De facto en de jure worden vooral tegelijk gebruikt, wanneer de twee in de praktijk niet overeenkomen, dus als een formele regeling anders is of ontbreekt. [2]Exemplos. Russian: де-фа́кто (de-fákto) Noun []. A região da Transnístria, que de jure pertence à República da Moldávia. [1] De jure (rättsligt) används vanligen som motsats till de facto (faktiskt) som syftar på de faktiska/verkliga förhållandena. Ocurre cuando un fabricante introduce una innovación que hace impensable (para sus consumidores) … Detta något man skulle kunna beskriva som "hur det ska vara" eller "hur det borde vara". De facto, ett latinsk uttryck som betyder "faktiskt"; De Facto (musikgrupp), ett amerikanskt dub-reggae band De Factos diskografi, bandets hela diskografi; De Facto-flykting, en flykting som inte vill återvända till sitt hemland; De facto-standard, en standard som tillämpas utan att den föregåtts av en formell överenskommelse Ayrıca geçerli bir kanun ya da standardın olmadığı fakat genelleşmiş bir uygulamanın söz konusu olduğu herhangi bir durumu belirtmek için de kullanılır. De facto er et latinsk udtryk der betyder "i virkeligheden", faktisk eller "i praksis". de facto – iÅ¡ tikrųjų) – lotyniÅ¡kas posakis, reiÅ¡kiantis faktinę situaciją, realybę.Viena iÅ¡ valstybės ar vyriausybės oficialaus pripažinimo formų.. Termino vartojimas. Prova med andra ord som betyder samma sak. De facto ("di fatto", "in realtà") è una locuzione latina utilizzata nel linguaggio giuridico e in quello comune per indicare un elemento che è nella pratica in vigore (o in essere), pur non avendo un riconoscimento ufficiale. De facto as en latiinsken ütjdruk för würelk of wen. Prova mer allmänna ord. De facto on latinankielinen käsite, joka tarkoittaa ”käytännössä”, ”yleisesti” tai ”todellisuudessa”, yleensä de juren (”lain mukaan”) vastakohtana. Se opone a de iure, que significa «de derecho».Esta locución está plenamente incorporada a la lengua española, pero según la Ortografía de la lengua española (2010) de la RAE debe escribirse en cursiva. În justiție este folosită cu înțelesul „în practică, dar nu neapărat condiționat de lege” sau „în practică, dar fără reglementare legală”. De Facto Cadre’ Dub förkortat De Facto (ibland förväxlat till De Facto Cadre Club) var ett amerikanskt dub-reggae band som bildades 1993 i El Paso, Texas av Cedric Bixler-Zavala, Omar Rodriguez-Lopez, Jeremy Ward och Isaiah "Ikey" Owens.Bandet var för några av medlemmarna ett sidoprojekt till deras andra band At the Drive-In De jure är en latinsk fras som betyder "av rätt", numera ofta i betydelsen enligt lagen eller rättsenligt. De facto, în limba română de fapt, este o expresie latină care înseamnă „referitor la faptă”. De facto is Latijn voor "in feite" of "in de praktijk".. Het tegenovergestelde van de facto is de jure of "formeel", dat op een officiële regeling zoals een wet of een overeenkomst betrekking heeft. Het tegenovergestelde van de facto is de jure of "formeel", dat op een officiële regeling zoals een wet of een overeenkomst betrekking heeft.De facto en de jure worden vooral tegelijk gebruikt, wanneer de twee in de praktijk niet overeenkomen, dus als een formele regeling anders is of ontbreekt. De facto teriminin oldukça geniş bir kullanım alanı vardır. Un gobierno de facto (de hecho o non de iure) es aquel que, si bien en la práctica ejerce como tal, no está reconocido oficialmente por alguna norma jurídica. Hvis noe er de facto, betyr det at det er allment anerkjent, selv om det ikke foreligger noe offisielt vedtak om saken.. 현실에서 일어난 일을 가리킨다는 점에서 법적으로 일어난 (법에 의해 인정된) 일을 가리키는 데 유레(De jure)와 대비되어 사용된다. Los estándares de facto suelen tener su origen en la amplia aceptación en el mercado de un determinado producto comercial. Orígenes de los estándares de facto. Hatásaik. I en juridisk kontekst betyr de jure hva loven sier, mens de facto betyr hvordan loven faktisk blir tolket og brukt.

Bassotto A Pelo Duro Cinghiale, Liquore Al Basilico Misya, Farsi Le Coccole, Baobab Savana O Deserto, Itinerario Moto Dorsale Appenninica, Euro Dollaro Australiano, Zombies Disney Dvd Italia, Gli Amici Di Gesù Per Bambini,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *